Terma headquarters in Czaple

O nas

Jesteśmy polskim producentem grzejników łazienkowych i dekoracyjnych, grzałek, maszyn budowlanych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Od 1990 r. służymy ludziom nie tylko w Polsce, lecz także w ponad 40 krajach świata, na 4 kontynentach.

Dążenie do oferowania najwyższej jakości produktów jest wyrazem naszego szacunku dla Konsumenta, którego dobro stanowi dla nas najwyższą wartość. Spełnianie oczekiwań to dla nas za mało – chcemy je wyprzedzać. Wiemy, że rozwój osiąga się jedynie we współpracy z lepszymi od siebie, dlatego współdziałanie z kompetentnymi i kreatywnymi specjalistami pozwala nam znajdować innowacyjne oraz funkcjonalne rozwiązania.

Nieustannie badamy potrzeby naszych Odbiorców i rozwijając technologię oferujemy im coraz lepsze produkty. Stawiamy na najwyższą jakość, design i różnorodność. Ponad wszytko stawiamy jednak na innowacyjność. Aktywnie uczestniczymy w targach międzynarodowych i wydarzeniach lokalnych, staramy się być blisko każdej grupy Odbiorców: zarówno Partnerów Handlowych, jak i Konsumentów. Efektem jest stałe rozszerzanie oferty oraz oferowanie produktów szytych na miarę.

Czy jesteśmy idealni? Nie. Ale pociąga nas doskonałość i to ona jest najsilniejszym motorem naszej działalności.

 

 

Wartości

Działalność firmy osadzamy w wartościach, które stanowią wspólny mianownik wszystkich podejmowanych przez nas procesów. Innowacyjność, pracowitość, odpowiedzialność, oszczędność i pokora to składowe naszej codzienności oraz drogowskazy dla bycia możliwie najlepszym Dostawcą.

Dobro drugiego człowieka inspiruje nas do odnajdywania nowych, nieszablonowych sposobów wyrażania się i działania. Wychodząc poza utarte schematy, chcemy w pełni wykorzystywać uwarunkowania wolnego rynku, oferując naszym Partnerom pełny rozwój, a Konsumentom możliwie najdoskonalszy produkt w przystępnej cenie.

Naszą aktywność wolimy wyrażać nie przez deklaracje, ale działanie. Chcąc być autentycznymi, przywiązujemy wagę do wierności obranym przez nas zasadom.

Innowacyjność – to nieustanne zgłębianie zagadnień i chęć kreowania lepszej rzeczywistości. Powielanie nie przynosi rozwoju, a wręcz uwstecznia. Dlatego nie chcemy tracić energii na działania odtwórcze, lecz kierować nasze siły na dostarczanie nowych rozwiązań, dostosowanych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Pracowitość – to nieodkładanie na później tego, co możemy zrobić dzisiaj. Nie stawiamy kreatywności żadnych ograniczeń. Pozwalamy, by nowe pomysły rodziły się nie tylko podczas pracy przy biurku, lecz w każdych okolicznościach. Gdy chodzi o dobro konsumenta, nie istnieją dla nas ramy czasowe.

Współodpowiedzialność – to naturalna konsekwencja przedkładania dobra Konsumenta ponad nasze oraz gwarancja  satysfakcji z proponowanych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że przynoszą one dobro, dlatego ręczymy nie tylko za jakość naszych produktów, lecz także za rzetelność współpracy i efektywność oferowanego wsparcia.

Oszczędność – to racjonalność działania, która generuje zysk. To dzięki niej możemy rozwijać się, inwestując w nowe technologie, by nasz produkt i praca spełniały możliwie najpełniej oczekiwania naszych konsumentów. Oszczędność umożliwia nam również wspieranie innych dzieł, które niosą dobro drugiemu człowiekowi.

Pokora – to wdzięczność za każdą informację zwrotną od naszych konsumentów i partnerów. Dzięki ich uwagom i sugestiom możemy stawać się lepsi. Wierzymy, że dobrym dostawcą może być tylko ten, kto potrafi służyć. Pragniemy, by każdy nasz odbiorca był wobec nas wymagający.

Realizacja działań promocyjnych

Odbiorca jest najważniejszy. Nadrzędnym obowiązkiem Producenta jest dostarczyć produkt, który dzięki wartościom, jakie niesie, pozwala Odbiorcy zaspokoić jego potrzebę.

Wierzymy, że dopracowany, spełniający oczekiwania rynku produkt oraz rzetelna informacja o nim, powinny stać się bazą promocji.

  • Nieustannie zbieramy informacje z rynku, starając się pozyskiwać dane o potrzebach ostatecznego Odbiorcy.

  • Budujemy świadomość produktu poprzez tworzenie merytorycznych materiałów źródłowych. Wspieramy informacją i pomocą na różnych etapach doświadczania wartości produktu, począwszy od rzetelnego poinformowania o produkcie, poprzez podjęcie decyzji o zakupie aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Edukujemy i pomagamy zamiast zachwalać.

  • Staramy się upraszczać komunikację pomiędzy Odbiorcą a Producentem, wykorzystując potencjał nowych technologii (korzystamy z najnowszych narzędzi z zakresu IT, aby w jak najlepszy sposób oddać istotę naszych produktów w formie elektronicznej). Wierzymy, że forma elektroniczna jest szczególnie pomocna - umożliwia Odbiorcy kontakt z produktem 24/7 oraz pozwala na automatyczną aktualizację informacji o nim.

  • Na bazie komunikacji z Odbiorcą, nieustannie ulepszamy nasze produkty, poszukując nowych rozwiązań technologicznych i wychodząc naprzeciw trendom w designie. 

 

Jakość materiałów źródłowych

Najważniejszym źródłem danych o wszystkich produktach Terma są strony internetowe, do których kierujemy inne nośniki informacji poprzez linki, przekierowania, QR kody. Materiały na stronach internetowych są aktualizowane na bieżąco.

Katalogi, wzorniki, cenniki, logotypy, biblioteki DWG oraz grafiki elektroniczne przedstawiające nasze produkty udostępniamy w zakładce „do pobrania” oraz na kartach pamięci USB podczas spotkań szkoleniowych.

Kierujemy się zasadą, że materiały graficzne muszą oddawać charakter produktu, być zgodne z rzeczywistością, proporcjonalne, atrakcyjne i przykuwające uwagę.

Zachęcamy Partnerów Handlowych do korzystania z naszych materiałów źródłowych, zawsze w niezmienionej formie. 

Nagrody

Od wielu lat cieszymy się uznaniem nie tylko Konsumentów, lecz także designerów i społeczności przedsiębiorców, czego wyrazem są przyznawane nam corocznie nagrody. Czy mają one dla nas większe znaczenie? Najważniejszą oceną jakości naszej pracy jest Państwa wybór. Liczymy, że będą Państwo wobec nas wymagający. Tylko wtedy staniemy się lepsi.

Nasze katalogi i portale

Katalogi i branżowe strony www, które Państwu przekazujemy, są owocem pracy nie tylko profesjonalistów, lecz i pasjonatów.

To ich wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i pasja sprawiają, iż corocznie dostarczamy tysiące produktów na całym świecie – ich modele prezentujemy w niniejszych publikacjach. Współpracując z wybitnymi projektantami i inżynierami, kreujemy trendy we współczesnym wzornictwie produktów grzewczych, rehabilitacyjnych oraz budowlanych.