Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

W naszej firmie odbył się Dzień Otwarty Termy połączony z oficjalnym startem projektu CSR, który obecnie realizujemy. Nasza inicjatywa skierowana była głownie do studentów trójmiejskich uczelni oraz absolwentów, którzy zainteresowani są podjęciem stażu, praktyk lub pracy w firmie TERMA. Dzięki akcji promującej Dzień Otwarty, która odbywała się głownie za pośrednictwem www i mediów społecznościach oraz Biura Karier PG, AM i UG udało nam się dotrzeć do grona osób zainteresowanych naszą firmą, technologiami jakimi posługujemy się na co dzień oraz możliwością współpracy.

Plan spotkania zakładał krótkie wprowadzenie w projekt CSR, przedstawienie idei projektu oraz omówienie działań, umożliwiające osiągnięcie podstawowych celów w trzech obszarach działalności firmy. Są to:

  • Środowisko naturalne – minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko naturalne, poprzez wytwarzanie produktów bezpiecznych i bezawaryjnych
  • Zaangażowanie społeczne – wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i przekazywanie im wiedzy eksperckiej oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (między innymi poprzez spotkania takie jak Dzień Otwarty)
  • Relacje z pracownikami – pobudzenie innowacyjności pracowników

W dalszej części panie z Agencji Rozwoju Pomorza współpracujące z Termą w ramach realizacji projektu CSR przedstawiły prezentację na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, jakie są cele podejmowania działań związanych z CSR w firmie oraz jakie korzyści przynosi to dla pracowników firmy, jej klientów i całej organizacji. Kolejnym punktem programu była prezentacja jednostek biznesowych Termy – Iwona Bolt przedstawiła cele działalności, misję oraz historię firmy, a także jednostkę produktów grzewczych. Krzysztof Dydel zaprezentował produkty budowlane, opowiedział studentom o naszych maszynach, charakterystyce prac jakie wykonuje się przy ich użyciu, parametrach technicznych itp. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowanie studentów, którzy zadawali liczne pytania.

Po prezentacji produktów budowanych Iza Adamska wprowadziła zebranych w tematykę produktów medycznych – opowiedziała o maszynach jakie produkujemy, ich przeznaczeniu oraz o planach rozwoju działu. Studenci zainteresowali się także relacją z niedawnych warsztatów MedDesign, zrealizowanych przez dział produktów medycznych także w ramach projektu CSR, jesienne spotkania okazały się dużym sukcesem i zdecydowanie zostaną powtórzone w nadchodzącym roku.


Po prezentacjach technicznych przyszedł czas na zaprezentowanie programu CSR „Rozgrzewka przed Karierą” – Karolina Sikora z Działu Personalnego poinformowała wszystkich o możliwościach rozpoczęcia stażu albo praktyk zawodowych w naszej firmie. Aktualnie trwa rekrutacja do projektu, wszyscy obecni na sali wypełnili kwestionariusze i zgłosili chęć uczestnictwa w programie stażowym, który zacznie się od nowego roku. Wiele osób pytało również o możliwości przesyłania swoich CV oraz prosiło o wysyłanie im informacji nt. podobnych spotkań w firmie jakie zorganizujemy w przyszłości.


Po 3 godzinach teorii przeszliśmy do najciekawszej części dnia, czyli zwiedzania hali produkcyjnej. Przez 1,5h Tomasz Muziński oraz Krzysztof Walicki opowiadali studentom o cyklu produkcyjnym, wtajemniczali ich w pracę na poszczególnych maszynach oraz odpowiadali na liczne pytania.

Dzień zakończyliśmy małym konkursem z wiedzy o Termie, nagrody związane z firmą spodobały się wszystkim uczestnikom. Studenci bardzo chwalili inicjatywę dnia otwartego w firmie, podobał im się plan dnia oraz możliwość zwiedzenia hali produkcyjnej. Co ważne, dużo pytali o idee biznesu społecznie odpowiedzialnego i podkreślali, że dobrze wiedzieć, że są firmy nastawione przede wszystkim na partnerstwo i drugą osobę, a nie tylko i wyłącznie na ekonomiczny zysk.