Model pracy
Terma to firma bez dyrektorów, kierowników i przełożonych. To grono ponad 300 osób połączonych wspólnym pragnieniem bycia możliwie najlepszym Dostawcą oraz wyznających te same wartości.

Dlaczego pracujemy w płaskiej strukturze? Jest ona bardziej wymagająca, a tym samym rozwijająca. Niezależnie od charakteru pracy (produkcja, sprzedaż, administracja i in.) mobilizuje do poszerzania swojej świadomości o wiedzę z innych obszarów. Wiedzę tę czerpiemy z wielu źródeł, mając swobodny dostęp do wszelkich informacji. Dążymy do pełnej jawności, stąd też np. swobodny dostęp każdego pracownika do skrzynek mailowych innych osób, notatek czy dokumentów.

Brak przełożonych wymaga od nas również bieżącej samooceny, a także przyjmowania uwag od innych współpracowników. Chcemy być dla siebie nawzajem nie tylko możliwie najlepszymi Dostawcami, lecz i wymagającymi Odbiorcami, co przyczynia się do naszego rozwoju osobistego. W centrum naszych działań i strategii stawiamy człowieka oraz inwestowanie w jego potencjał. Możliwość zmiany stanowiska czy zespołu daje szansę zdobycia nowego doświadczenia w różnych obszarach, zarówno techniczno-produkcyjnych, jak i administracyjnych. Mając za priorytet dobro drugiego człowieka – potrzeby Konsumenta, ale i Pracownika – rezygnujemy z rozbudowanych, biurokratycznych procedur.