Konstruktor powinien być ciekawy świata i tego „jak coś jest zrobione”

"Bliskość produkcji z zaawansowanym parkiem maszynowym, możliwość prototypowania, a przede wszystkim praca ze świetnymi specjalistami pozwala mi rozwijać się na wielu płaszczyznach. Każdy nowy projekt to kolejne wyzwania i satysfakcja". Rozmawiamy z Karolem Janikiem, konstruktorem w Zespole Produktów Elektrycznych w Termie.

 

W Termie zaczynałeś jako konstruktor produktów grzewczych profilowych, teraz konstruujesz produkty elektryczne. To duża zmiana?

Karol Janik: Zdecydowanie jest to duża zmiana. Praca w Zespole Produktów Elektrycznych wymaga przede wszystkim dużej interdyscyplinarności, nie można skupiać się tylko na konstrukcji mechanicznej, nie biorąc pod uwagę części elektronicznej, norm dotyczących urządzeń elektrycznych czy innych potrzeb, wymagających np. implementowania łączności bezprzewodowej. Ścisła współpraca wewnątrz Zespołu i dzielenie się kompetencjami jest tutaj kluczem do sukcesu.

Czy Twoim zdaniem warto jest zmieniać Zespoły?

KJ: Myślę, że zawsze warto jest poszerzać horyzonty. Jako, że jestem częściowo mechatronikiem, staram się patrzeć globalnie na proponowane rozwiązania, a praca w Zespole Produktów Elektrycznych pozwala mi na łączenie tych dziedzin i rozwój jednocześnie w kilku kierunkach. Posiadanie wiedzy o stosowanych rozwiązaniach w innych obszarach technologii, nawet bardzo wyspecjalizowanych, rzutuje często na opracowanie czegoś nowego. Czasem specyficzne rozwiązanie stosowane np. w lotnictwie czy automotive może być małą rewolucją przy kreowaniu produktów grzewczych, dlatego jestem zdania, że dobry konstruktor powinien być ciekawy świata i tego „jak coś jest zrobione” .

Jak obecność w Zespole Produktów Profilowych wpłynęła na Twoją pracę w Zespole Produktów Elektrycznych?

KJ: Na pewno bardzo mocno ułatwiła pracę i wdrożenie, zmieniłem Zespół z zasobem wiedzy o produktach tworzonych przez naszą Organizację, technologiach i rozwiązaniach z których korzystamy. Przejście do Zespołu Produktów Elektrycznych to dołożenie kolejnych klocków do tej układanki oraz nowych rozwiązań ze względu na inne wymagania, możliwości technologiczne i materiałowe oraz mniejsze ograniczenia, co do kreowania samych produktów.

Na czym polega praca konstruktora produktów elektrycznych w Termie?

KJ: Przede wszystkim trzeba tu rozróżnić pracę konstruktora elektronika i mechanika w zakresie produktów elektrycznych, jako że jest to obszar łączący obie dziedziny. Aby powstał produkt elektryczny musimy mieć jego serce, czyli element grzejny oraz układ zasilający i sterujący. Praca nad tym obszarem to domena elektronika. Jednak zadaniem mechanika jest to serce obudować. Należy dążyć do maksymalnie funkcjonalnych rozwiązań, lecz zgodnych z formą zaprojektowaną przez autora, zoptymalizowanych kosztowo i technologicznie, a przede wszystkim bezpiecznych dla Użytkownika. Praca konstruktora to sztuka kompromisów. W Zespole Produktów Elektrycznych, mamy do czynienia z wieloma rodzajami elementów grzejnych, a także mniejszymi ograniczeniami ze względu na samo rozprowadzanie ciepła. Wachlarz dostępnych materiałów i rozwiązań jest znacznie większy niż w obszarze grzejników profilowych i daje możliwość rozwoju we wielu kierunkach, czego przykładem jest chociażby ostatnia edycja Terma Design. Do tego dochodzi prototypowanie wspomnianych rozwiązań, prowadzenie badań i testów przez Zespół, a także opieka nad dotychczasowymi produktami i produkcją. Dodając jeszcze konieczny rozwój m.in w kierunku produktów „smart” niezbędna jest współpraca np. z developerami, rozpatrywanie możliwości w zakresie aplikowania takich rozwiązań w produktach. Z tego typu zagadnieniami często spotykam się podczas pracy w Zespole Produktów Elektrycznych.

 

Które z zadań realizowanych do tej pory w Termie dało Ci najwięcej satysfakcji?

KJ: Ciężko powiedzieć… każdy nowy projekt to kolejne wyzwania i satysfakcja z niego płynąca. Z jednej strony napawa satysfakcją kreowanie nowych produktów, które potem można spotkać w czyimś domu, mając świadomość, że miało się na tą rzecz wpływ. Z drugiej strony wsparcie pracowników produkcji poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających i usprawniających pracę, również napawa satysfakcją. Decyduje zatem możliwość kreowania przydatnych rozwiązań.

Czy trudno jest łączyć wymagania konstruktorskie z oczekiwaniami projektanta? Czy zdarzyło Ci się wprowadzać zmiany w projekcie, które znacząco wpłynęły na design?

KJ: Zdarza się, że projektanci tworzą bardzo ciekawe formy, jednak mało funkcjonalne i kosztowne w produkcji. Dlatego też, bardzo ważny jest stały dialog między obiema stronami. Interdyscyplinarna współpraca pozwala szerzej spojrzeć na dany problem i łatwiej osiągnąć wspólny cel, jakim jest satysfakcja Użytkownika, który ostatecznie weryfikuje nasze produkty. Podczas pracy zawsze staram się dążyć do optymalnych rozwiązań, będących wypadkową współpracy dwóch światów –  projektanta i konstruktora. Za przykład może tu posłużyć prototypowany niedawno Hest  – zwycięzca konkursu Terma Design 2016. Dzięki dobrej współpracy z projektantami udało się wdrożyć pierwszy prototyp tego grzejnika w niemalże niezmienionej formie, jednocześnie uproszczeniami technologicznymi.

Hest, I nagtoda konkurs Terma Design 2016, proj. Olga Dąbrowska, Adam Groch.

Hest, I nagtoda konkurs Terma Design 2016, proj. Olga Dąbrowska, Adam Groch.

 

Co najbardziej cenisz w pracy w Termie?

KJ: Cenię bliskość produkcji z zaawansowanym parkiem maszynowym, a dzięki temu możliwość prototypowania niektórych rozwiązań praktycznie „od ręki”. Dodatkowo brak ograniczeń w zakresie kreowania nowych produktów oraz ich osobistego prototypowania i testowania, co stwarza dużą szansę rozwoju. Jednak przede wszystkim cenię pracę ze świetnymi specjalistami w swoich branżach od pracowników produkcji przez technologów i inżynierów, aż po projektantów, grafików i całe pozostałe grono. Pozwala mi to na co dzień uczyć się nowych rzeczy i rozwijać na wielu płaszczyznach.

Rozmawiała: Magdalena Jagielska

 

Karol Janik, absolwent Mechatroniki na Politechnice Gdańskiej (inż.) i Mechaniki na Lübeck University of Applied Sciences (mgr inż.). Pracował w różnych dziedzinach przemysłu m.in. Marine&offshore oraz X-ray R&D w Polsce i za granicą. Obecnie konstruktor produktów elektrycznych w firmie Terma.