Wzorowy audyt ISO 9001

Szanowni Przyjaciele, Klienci Terma!

Niezmiernie jest nam miło ogłosić, że firma Terma wzorowo przeszła okresowy audyt zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.

 Audyt przeprowadzony w dniach 5-6 czerwca bieżącego roku przez szanowną komisję (Det Norske Veritas), wykazał zgodność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001. Otrzymany Certyfikat potwierdził jedną z czołowych pozycji Terma wśród producentów grzejników i grzałek na rynku polskim i światowym, wysoką jakość oferowanych przez Termę produktów oraz najwyższe standardy produkcyjne.

Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim Klientom, którzy nas nieustannie motywują, a także wewnętrznej determinacji do ciągłego doskonalenia się oraz polepszania oferty i jakości naszych produktów.

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować Państwu za zaufanie jakim obdarzacie nasze produkty i firmę. Dokładamy wszelkich starań, aby tradycja doskonałej jakości produktów Terma była kontynuowana w przyszłości.

 

System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. System zarządzania jakością (SZJ) to część systemu zarządzania organizacją, która jest ukierunkowana na osiągnięcie wyników odniesionych do celów dotyczących jakości spełniających, odpowiednio, potrzeby, oczekiwania i wymagania stron zainteresowanych.

 

Wśród najważniejszych korzyści z wdrożenia SZJ PN-EN ISO 9001:2001 można wyróżnić:

 

 • Uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów.
 • Polepszenie jakości wyrobów.
 • Wzrost efektywności i produktywności.
 • Uproszczone procedury wdrażania pracowników nowozatrudnianych.
 • Usprawnienie obiegu informacji, co jest niezbędne do szybkich i trafnych decyzji.
 • Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności osób i działów.
 • Zapewnienie terminowych i stałych dostaw.
 • Przystosowanie systemu organizacji do lepszego zarządzania.
 • Zmniejszenie kosztów złej jakości i ujawnienie zródeł ich powstawania.
 • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów.
 • Dobre postrzeganie jakości wyrobów przez klientów i wzrost ich satysfakcji.
 • Poprawa renomy firmy i podniesienie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych.
 • Poprawa współpracy z dostawcami.
 • Redukcja reklamacji gwarancyjnych.
 • Spełnienie wymagań klienta i wzrost wiarygodności firmy.
 • Osiągnięcie pewniejszej pozycji na rynku.
 • Zwiększenie sprzedaży przy mniejszych kosztach własnych.
 • Międzynarodowe uznanie systemu - lepsze warunki zawierania umów i negocjowania cen.