Certyfikat ISO dla TERMY

Kilka miesiący wytężonych starań, zakończonych szczegółowym audytem instytutu certyfikującego DNV, zaowocowało ostatecznie upragnionym dokumentem. DNV oficjalnie potwierdziła jakość procedur zarządzania produkcją obowiązujących w Terma, a przede wszystkim - przestrzeganie wszystkich proceduralnych wymogów w bieżącej pracy. Jak przy każdym nowo nadanym certyfikacie, nas również obowiązuje procedura weryfikowania , czy uzyskaną jakość zarządzania utrzymujemy na wysokim poziomie. W związku z tym, najbliższy audit czeka nas w sierpniu 2007r.