Certyfikat ISO 9001-2000

Kilka miesiący wytężonych starań, zakończonych szczegółowym audytem instytutu certyfikującego DNV, zaowocowało ostatecznie upragnionym dokumentem. DNV oficjalnie potwierdziła jakość procedur zarządzania produkcją obowiązujących w Terma, a przede wszystkim - przestrzeganie wszystkich proceduralnych wymogów w bieżącej pracy. Tym samym udowodniliśmy, że hasła o dążeniu do nieustannego doskonalenia się w naszej pracy i podążaniu za zmieniającymi się potrzebami Klientów nie są tylko pustymi deklaracjami, ale faktyczną regułą naszej codzienności.