Rozwiązywanie problemów w produktach elektrycznych

Studenci z Indii, Chorwacji i Polski mieli okazję poznać produkty elektryczne Termy podczas warsztatów na Politechnice Gdańskiej. Spotkanie odbyło się w języku angielskim. Konstruktorzy Roel Bakker i Przemysław Raczkowski przygotowali zajęcia na temat rozwiązywania konkretnych problemów konstrukcyjnych. Były pytania, ciekawe sugestie i dyskusja o najlepszych pomysłach. 

Studenci dowiedzieli się również o możliwościach odbycia praktyk i staży podczas wakacji. Dla wielu z nich mamy ciekawą ofertę rozwoju.

 

Students from India, Croatia and Poland had the opportunity to learn about the electric products from Terma during a workshop at the Gdańsk University of Technology. Due to the international character of the audience, the workshop was prepared entirely in English. The designers Roel Bakker and Przemysław Raczkowski prepared a case on solving a specific problem in the construction of one of the products. There were was a lot of interaction in the form of questions, suggestions and discussions about the best ideas.

At the end of the workshop, there was a short presentation about the possibilities of apprenticeships and internships during the holidays. For many students we have interesting development offers.

Konstruktor Roel Bakker pomagał studentom rozwiązywać zadania konstrukcyjne

Konstruktor Przemysław Raczkowski odpowiadał na pytania związane z produktem

Uczestnicy wypełniali również dokumenty aplikacyjne na wakacyjne staże