Pracuj z Nami

Profesjonalizm i wspólne wartości to podstawa efektywnej pracy naszego zespołu. Wiemy, że rozwój osiąga się poprzez doskonalenie własnych umiejętności oraz współpracę z lepszymi od siebie. Dlatego poszukujemy osób, od których możemy się uczyć i które są gotowe rozwijać swój potencjał, współdziałając z naszymi specjalistami.

Jesteśmy Organizacją o płaskiej strukturze. Brak dyrektorów, kierowników, czy innych przełożonych podkreśla naszą równość i współodpowiedzialność za firmę. Sprawia, że każdy głos, pomysł i uwaga są równie ważne. Dokonując wzajemnej oceny, dbamy nie tylko o indywidualny rozwój, lecz także całej Organizacji. Wymaga od nas dojrzałości, pracy nad swoimi słabościami, jak i patrzenia na swoją aktywność nie w aspekcie indywidualnych korzyści, ale zaspokojenia potrzeb drugiego człowieka. Stąd też nie istnieje u nas tradycyjne pojęcie "kariery" jako wspinanie się po szczeblach władzy, ani też spotykany w korporacjach "wyścig szczurów".

W Termie każdego dnia możesz stawać się kreatorem własnej ścieżki zawodowej. Wespół z ludźmi, którzy Cię otaczają, pomożemy Tobie w rozwoju Twoich umiejętności i kwalifikacji. Chcemy dać Ci wolność do samostanowienia o sobie w życiu zawodowym, jak i narzędzia rozwoju w aspekcie ogólnoludzkim. Oczekujemy tylko jednego – Twojego zaangażowania.

Stawiamy na ludzi pełnych pasji, świadomie uczestniczących nie tylko w procesach bezpośrednio im powierzonych, ale w życiu całej firmy. Cieszymy się, kiedy z uczestnika procesów stajesz się jego architektem. Dzięki pełnej jawności oraz różnorodnym narzędziom informatycznym każdy Twój pomysł i uwaga są dostrzeżone i brane pod uwagę.

Jeśli chcesz kształtować swój rozwój w oparciu o nasze wartości i jednocześnie pomóc innym wyzwalać w sobie to, co najlepsze – Terma jest miejscem dla Ciebie.