Konferencja na Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie

Dnia 29 października 2007 roku w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 9 odbyły się warsztaty i sympozjum zorganizowane dla studentów wzornictwa przemysłowego Uniwersytetu w Sheffield i ASP Kraków. Tematem przewodnim spotkania było - ciepło i grzejnik. Inicjatorem wydarzenia byli Pan Profesor Piotr Bożyk, Profesorowie Paul Chamberlain i Stephen Bort z najlepszej uczelni designu w Wielkiej Brytanii - Uniwersytetu w Sheffield oraz firma Terma organizator Konkursu TERMA DESIGN 2008.

W pierwszej części swoją prezentacje przedstawili Socjologowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiotem prezentacji były szeroko postrzegane aspekty odczucia ciepła przez człowieka. Prezentujący prowokowali podziały damsko-męskie, wiekowe, środowiskowe. Zwracali uwagę na uwarunkowania klimatyczne, przyzwyczajenia do klimatu. Ukazali sposoby stymulowania ciepłem oraz jego wpływ na warunki fizyczne i psychiczne człowieka.

Drugie wystąpienie przeprowadziła Anglistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bazując na angielskiej literaturze pięknej ukazała rolę ciepła w metaforze i słowotwórstwie. Prezentacja zawierała ponadto wizualizacje projektów designerskich łączących idee użytkowe i metaforyczne jak krzesło czarne nałożone na krzesło białe nawiązujące w swej formie do sceny dziecka siedzącego na kolanach matki.

Po godzinnej przerwie przyszedł czas na ostudzenie emocji i skupienie się nad docelowym zadaniem jakim miał być projekt grzejnika. Warsztaty ze studentami poprzedziło 2-godzinne wystąpienie przedstawicieli firmy Terma. W trakcie prezentacji zostały przedstawione topowe produkty firmy, scharakteryzowano rynek grzejników w Polsce i w Europie. Następnie omówiono występujące trendy wzornicze bazując na przykładowych modelach różnych marek, prac konkursowych i na prototypach. W ostatniej części prezentacji Konstruktor firmy Terma przedstawił obecne na rynku technologie, proces produkcji grzejnika wykonywanego w technologii rurkowej oraz ukazał zakres niebezpieczeństw i uwag, które projektant powinien brać pod uwagę w trakcie projektowania.

Po prezentacji posypał się deszcz pytań dotyczących głównie Ogólnopolskiego Konkursu dla Projektantów TERMA DESIGN 2008 oraz możliwości technologicznych. Plenarnie wystąpili profesorowie Piotr Bożyk, Paul Chamberlain i Stephen Bort akcentując możliwości i wiele innych korzyści z uczestnictwa w Konkursie. Studenci przeprowadzili wewnętrzne podziały na wielonarodowe grupy projektowe 2, 3 lub 4-osobowe, które przygotują projekty konkursowe. Po przeprowadzonym podziale, grupy zaprezentowały pierwsze koncepcje i przeprowadzały z obecnymi reprezentantami firmy Terma konsultacje. Entuzjazm i wielość pomysłów jaki ogarnął studentów zostanie wylany na prace projektowe, które z pewnością wezmą udział w Konkursie TERMA DESIGN 2008.