Ruszył konkurs TERMA DESIGN 2014

23 listopada ruszyła kolejna edycja międzynarodowego konkursu na projekt grzejnika, który po raz czwarty organizuje Terma –  polski producent m.in. grzejników dekoracyjnych, łazienkowych i grzałek. Tematem przewodnim IV edycji konkursu jest „SLOW”.

Obecna postawa „Slow” dotyka wielu dziedzin życia - od sposobu upraw, przez modę, aż po wychowanie dzieci. To poszukiwanie równowagi w życiu bez pośpiechu, świadomym, uważnym, zgodnym z potrzebami. Wymaga stałej pracy nad sobą, nad własną tożsamością, skrupulatnego budowania relacji z innymi ludźmi i otoczeniem – są one ważne, tak samo jak ważna jest pierwotna potrzeba gromadzenia się wokół źródła ciepła i dzielenia się nim. Taki sposób życia ma dawać większą satysfakcję, poczucie spełnienia i jedności ze światem - ma „nie przeciekać przez palce”.

Zwolnienie więc oznacza: refleksję, wspólnotę, dbałość o naturę, zwrot do podstawowych wartości kształtujących jednostkę. Ciepło, jego generowanie i odbiór wydają się być naturalną składową takiego podejścia. Zapewnienie ciepła jest jedną z fundamentalnych potrzeb, którą człowiek spełniał i będzie spełniać. Ciepło to nie tylko komfort cieplny, który w naszej części globu w znakomitej większości jest zapewniany, ale też sposób na nawiązywanie i utrzymanie relacji oraz poczucia, niemal matczynego, bezpieczeństwa i wspólnoty.

Redukcja negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, branie pod uwagę potrzeb wąsko określonych grup odbiorców, odnajdywanie źródła prostoty w danym rozwiązaniu, generowanie rozwiązań poddających się zmiennym uwarunkowaniom, racjonalne wykorzystywanie zasobów energii, czy  wreszcie czerpanie z lokalnego dorobku kulturowego i  cywilizacyjnego – takie są właśnie  główne wyznaczniki, którymi powinien się kierować współczesny projektant oraz uczestnik konkursu Terma Design 2014.

Głównym celem konkursu jest promowanie młodych, obiecujących projektantów oraz ułatwienie im drogi do wdrożenia produkcyjnego, a także popularyzacja sztuki użytkowej i jej roli w życiu człowieka. Autorom najciekawszych prac organizator konkursu oferuje atrakcyjne nagrody finansowe oraz możliwość podjęcia dalszej współpracy.

W gronie jury IV edycji oprócz przedstawicieli Termy znajdują się : Marek Adamczewski,  Agnieszka Jacobson-Cielecka oraz Andrzej Śmiałek.  Patronat medialny nad konkursem objęli:  Slow Magazine, Archimania, ProCad, Dobrze Mieszkaj, Archispace, DesignAlive, dobrzemieszkaj.pl.


Etapy konkursu:
I – Przesłanie zgłoszenia i pracy konkursowej do 20.02.2014 r. (do godziny 24:00) na szablonie Termy!
II – Wyniki I etapu - 6.03.2014 r.
III – Ostateczny termin nadsyłania prac do drugiego etapu Konkursu - 27.03.2014 r.
IV – Finał Konkursu ogłoszenie wyników 27.04.2014 r.