Terma Gazelą Biznesu 2009

Terma po raz kolejny znalazła się w gronie Gazel Biznesu!

Celem rankingu, przeprowadzanego co roku przez "Puls Biznesu", jest wyłanianie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Główne kryterium oceny stanowią zyski oraz wskaźnik wzrostu obrotów.