Design szansą dla MSP i regionów

Dzisiaj i jutro na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie trwa konferencja „Design szansą dla MSP i regionów”. O procesie wdrażania projektów wzorniczych w polskich przedsiębiorstwach będzie dzisiaj mówił, podczas specjalnego panelu prowadzonego przez Marka Adamczewskiego (ASP Gdańsk),  nasz kolega, Dariusz Berus -  konstruktor od wielu lat związany z Termą.

Konferencja odbywa się już po raz szósty z inicjatywy Urzędu Patentowego. Współorganizatorami tych dorocznych wydarzeń są m.in. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), PKPP Lewiatan, uczelnie wyższe, jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i inne uczelnie oraz organizacje społeczne i biznesowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Szczegóły na www.urpr.pl