Spotkanie ze studentami Inżynierii Materiałowej

 

W poniedziałek 22.05.2017r. odbyło się spotkanie ze studentami Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej.

W trakcie spotkania, przyszli inżynierowie mieli możliwość praktycznego zaznajomienia się z procesem wytwarzania produktów grzewczych – od chwili pojawienia się zapotrzebowania, poprzez cięcie kolektorów, składnie, spawanie, a następnie malowanie. Uczestnikom zawiłe kwestie produkcyjne przybliżali Technolodzy i Pracownicy poszczególnych Zespołów.

Ze szczególnym zainteresowaniem spotkał się proces malowania proszkowego oraz chromowania, który najbliżej koresponduje z tematyką studiów naszych gości.

Po spotkaniu studenci podzielili się swoimi pomysłami na kolejne lekcje praktyczne, które chcieliby zrealizować w naszej Organizacji. Wypełnili również kwestionariusze CV, które pozwolą na podjęcie wakacyjnych praktyk.

 

Marek Targosz (Technolog), oraz Mielewczyk Tomasz (Malarz), objaśniają funkcjonowanie malarni.

Kuziuta Maciej (Technolog), tłumaczy proces chromowania produktów grzewczych

Pomoc w oprowadzeniu nieśli Pracownicy poszczególnych Zespołów.

Kallas Paweł (Technolog), opowiada o poszczególnych etapach powstawania grzejnika.