Zapraszamy na konferencję - już jutro

Rozwój cywilizacji wiąże się z powstawaniem czynników, które skutkują wzrostem potrzeb i standardów w zakresie zarówno leczenia, jak i rehabilitacji. Wyprzedzając oczekiwania pacjentów, należy szukać interdyscyplinarnych rozwiązań, na drodze dialogu pomiędzy inżynierami, lekarzami oraz rehabilitantami. Owocem tej współpracy są urządzenia rehabilitacyjne, które pozwalają na wykorzystanie możliwości, jakie daje współczesna rehabilitacja medyczna.

Organizatorem konferencji jest TERMA sp. z o.o., producent sprzętu do rehabilitacji przy merytorycznym wsparciu trzech gdańskich uczelni: Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Katedry Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Celem wydarzenia jest przedstawienie wymogów współczesnej rehabilitacji jako problemu interdyscyplinarnego, na pograniczu medycyny, fizjoterapii i techniki oraz konieczności i możliwości współdziałania.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Udział w konferencji jest bezpłatny.