Terma jako „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej”

Zostaliśmy wyróżnieni tytułem „Pracodawcy Przyjaznego Gdańskiej Szkole Zawodowej”. Jest to nagroda Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz za zaangażowanie i wspieranie szkół zawodowych oraz troskę o rozwój uczniów na rzecz lokalnego rynku pracy. Wyróżnienie otrzymaliśmy dzięki rekomendacji Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum, z którymi współpracujemy od 2015 roku. Dziękujemy!  

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Pracownikom Termy zaangażowanym we współpracę z SOiT Conradinum - konstruktorom, technologom, menedżerom produktu oraz inżynierom, jak również pracownikom Zespołu Personalnego i Recepcji. Cieszymy się, że dzięki naszym wspólnym działaniom, młodzi ludzie mają szansę połączyć teorię z praktyką i wejść płynnie na rynek pracy.  

Jednocześnie nie spoczywamy na lurach i podejmujemy kolejne wyzwania.  

Zapraszamy następne klasy na warsztaty i nadal realizujemy program praktyk.