Szyna do pionizacji LIBRA w OREW w Pruszczu Gdańskim

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy to niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna, prowadzona przez PSOUU Koło w Pruszczu Gdańskim, umożliwiająca realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia) i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami (od 3 do 24 roku życia). Zajęcia prowadzone są w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych. 

 

Pięknie odrestaurowany budynek zajmowany przez OREW w Pruszczu Gdańskim kryje w sobie nowocześnie urządzone, przestronne wnętrza, doskonale przystosowane na potrzeby edukacyjne i terapeutyczne.

 

Za uśmiechniętymi buziami dzieci kryje się ogrom pracy terapeutów i personelu dbającego o efektywność zajęć. W pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej wspomagającej rozwój dziecka, w OREW wykorzystywane są różnorodne metody terapeutyczne: W. Sherborne, Dobrego Startu, Castillo-Moralesa, ale również muzykoterapia, komunikacja alternatywna i wspomagana oraz metoda NDT-Bobath. W ramach Sali Doświadczeń Świata prowadzona jest integracja sensoryczna, ale korzystać mogą również z hydro- i hipoterapii.  Wszystkie formy opieki świadczone w OREW w Pruszczu Gdańskim są nieodpłatne. Uczniowie Placówki przyjmowani są na wniosek rodziców dziecka i na podstawie odpowiedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.


Sala do integracji sensorycznej i zajęć ruchowych. Ciekawie zaaranżowane wnętrze daje duże możliwości wykorzystania oraz jest atrakcyjne dla dzieci.
 


Soft box to pokój wyciszenia, gdzie dzieci bezpiecznie mogą odpocząć w trakcie terapii, gdy tego potrzebują. Soft box ma również okienko, przez które rodzic lub terapeuta może utrzymywać stały kontakt z dzieckiem.
 


Jest i lustro, dzięki któremu dzieci mogą sprawdzić np. jak wyglądają z tyłu oraz kuchnia dydaktyczna, gdzie uczą się samodzielności i umiejętności funkcjonalnych.

 

Zanim zaplanowany zostanie program edukacyjny i rehabilitacyjny, następuje dokładne określenie możliwości i potrzeb dziecka. Po wyznaczeniu celów, rozpoczyna się praca, często małymi krokami, oby do przodu. Analiza postępów, weryfikacja programu oraz jego modyfikacja odbywa się poprzez wnikliwe obserwacje dzieci, multimedialne wywiadówki, gdzie rodzice widzą nagrania z sesji terapeutycznych dziecka oraz ciągłe konsultacje między terapeutami.

 

Placówka dba o czynny udział rodziców w edukacji i postępach swojego dziecka. OREW prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców, liczne spotkania integracyjne, w tym zajęcia warsztatowe, udział wraz ze swoimi dziećmi w wyjazdach i okolicznościowych imprezach integracyjnych. Pomaga również w  załatwianiu konsultacji medycznych dla uczniów.

 

Przy OREW prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci od 0-8 lat.

 

Terapeuci z OREW w Pruszczu Gdańskim uczestniczyli aktywnie w powstawaniu szyny do pionizacji LIBRA. Teraz, gotowa konstrukcja służy pionizacji podopiecznych placówki. Dzieci ćwiczą regularnie, 3-4 razy w tygodniu, a dzięki dużej powierzchni sali, w której zainstalowana jest szyna oraz kształtowi szyny, mogą bez przystanków pokonywać z pomocą terapeutów całą trasę.

Szyna wykorzystywana jest w największym stopniu do pionizacji, która jest celem działań terapeutycznych – wyjaśnia dyrektor OREW w Pruszczu Gdańskim, Małgorzata Całka-Bałabuch. – Używamy jej również do wspomagania czworakowania. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości dziecka, które oceniają terapeuci, wdrażając najlepszy program terapeutyczny – dodaje.

Dużym ułatwieniem jest dla nas kształt szyny, który pozwala na płynną i ciągłą pracę. Wcześniejszy model szyny nie dawał nam tej możliwości, bo gdy kończył się odcinek, podopiecznego trzeba było przepinać w przeciwnym kierunku. Z sentymentem wspominamy jednak starą szynę, bo była z nami aż 15 lat – uśmiecha się Małgorzata Całka-Bałabuch. – Teraz, gdy mamy nową, stwarzamy dzieciom możliwości w tym zakresie – podsumowuje.

 

Więcej informacji oraz pełna oferta Ośrodka:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU Koło w Pruszczu Gdańskim

ul. Grunwaldzka 71c

83-000 Pruszcz Gdański

Tel: 58 773 21 00

psouupruszcz@poczta.onet.pl

www.psouupruszcz.org.pl