Rury modułowe

Do montażu wszelkich instalacji metodami przeciskowymi, polecamy rury osłonowe PVC. Rury są niezwykle łatwe w montażu, z uwagi na zatrzaskowy system łączenia kolejnych segmentów, poprzez wcisk. W miejscu łączenia poszczególnych segmentów, nie występuje poszerzenie rury, co znacznie ułatwia wciąganie dłuższych odcinków, złożonych z wielu segmentów. Z krótkich odcinków buduje się dłuższy odcinek, zapewniający osłonę dla właściwej instalacji. Duża grubość ścianki rur, zapewnia odpowiednią ochronę instalowanych w niej wszelkich instalacji. Kolorystyka rur pozwala na wyróżnienie, jakiego typu instalacja przebiega wewnątrz rury:

KOLOR ŻÓŁTY - dla instalacji gazowych
KOLOR CZERWONY - dla instalacji energetycznych
KOLOR NIEBIESKI - dla instalacji wodnych
KOLOR CZARNY - dla pozostałych instalacji, uniwersalna

ilustracja

Rury dostępne są standardowo w odcinkach 1 metrowych. Istnieje możliwość zamówienia odcinków o innych długościach.

Wyższa cena rur modułowych w stosunku do innych typów rur, jest rekompensowana łatwością montażu, z jaką przebiega instalacja rur modułowych przy pomocy kreta.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Dziale Handlowym, pod numerem telefonu (58) 694 05 12, lub +48 607 451 900