Rehabilitacja 2012 - targi nowych możliwości

Zmieniające się dynamicznie podejście do rehabilitacji sprawia, że w tej dziedzinie szczególnie ważna jest obserwacja nowości i dostępnych rozwiązań. Targi Rehabilitacja w Łodzi co roku obfitują w innowacyjne rozwiązania, które mają na celu ułatwienie życia i powrót to możliwie jak największej sprawności. Szeroka oferta – od środków pielęgnacyjnych poprzez sprzęty do fitness, obuwie ortopedyczne i specjalistyczne urządzenia – zgromadziła wielu odwiedzających zainteresowanych zdobyczami nowoczesnej rehabilitacji.

Opis: Opis: Opis: Opis: T:Produkty MedycznesharedMATERIAŁY WWW
ehaoto.jpgOpis: Opis: Opis: Opis: T:Produkty MedycznesharedMATERIAŁY WWW
ehaoto.pngOpis: Opis: Opis: Opis: T:Produkty MedycznesharedMATERIAŁY WWW
ehaoto.png

Walczymy ze skoliozą

Pierwszego dnia targów, na stoisku TERMA odbył się wykład z prezentacją, prowadzony przez prof.  Andrzeja Suchanowskiego, dotyczący metodyki leczenia skolioz z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS.  Prelekcja zgromadziła grupę słuchaczy zainteresowanych narastającą skalą problemu i trudnościami w leczeniu skolioz. Prezentowane były wyniki badań EMG, czyli utrwalone efekty trójczynnikowego oddziaływania korekcyjnego aparatem „SKOL-AS, wskazujące na pobudzenie mięśni lokalnych w trakcie wykonywania ćwiczeń w aparacie, co budziło szczególne zainteresowanie zwiedzających.

– Tworzenie nawyku ruchowego to podstawowe zadanie uczenia ruchu – zarówno w treningu sportowym, jak i w odtworzeniu utraconej funkcji ruchowej – tłumaczył prof. Andrzej Suchanowski.

Zwracał również uwagę na fakt, że kręgosłup  nie jest sztywnym masztem, lecz elastyczną strukturą kostno-stawowo-więzadłową,  pozostającą  pod działaniem nieustannie zmieniających się sił zewnętrznych  i wewnętrznych, a świadomość ta jest podstawą do dalszych działań korekcyjnych.

 

Biernie i czynnie

Opis: Opis: Opis: Opis: T:Produkty MedycznesharedMATERIAŁY WWW
ehaoto.pngOpis: Opis: Opis: Opis: T:Produkty MedycznesharedMATERIAŁY WWW
ehaoto8.png

Rehabilitacja zarówno bierna, jak i czynna możliwa do wykonania w obrębie jednego aparatu to wymóg rehabilitacji przyszłości. Dwa urządzenia firmy TERMA spełniają te warunki: PICTOR – aparat do rehabilitacji stawu nadgarstkowego oraz AVIOR do ćwiczeń stawu skokowego i kolanowego, w przypadku którego komisja konkursowa doceniła kompleksowe podejście do zagadnień rehabilitacji. Aparat Avior, zaprojektowany został przez mgr inż. Łukasza Piekarskiego, został wyróżniony jako  ” innowacyjne urządzenie do kinezyterapii stawów skokowych z uwzględnieniem konieczności stabilizacji stawu kolanowego”.

 

Chodź do nas

Premierowo zaprezentowany reedukator chodu AQUILA wzbudził duże zainteresowanie odwiedzających stoisko, którzy zwracali uwagę na jego ciekawe wzornictwo i kontrastową kolorystykę. Urządzenie AQUILA umożliwia reedukację chodu i przywrócenie podstawowych funkcji lokomocji dla osób z porażeniem mózgowym oraz inną chorobą uniemożliwiającą utrzymanie pozycji pionowej i poruszanie się samodzielnie. Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ma  na celu zapobieganie utrwalaniu się zniekształceń poprzez relaksację sztywnych mięśni i nadawanie prawidłowej pozycji chorobowo zmienionym kończynom. Zaprezentowany na targach model AQUILA nadaje się dla osób do 150 cm wzrostu, kolejna jego wersja umożliwia poruszanie się pacjentom już do 170 cm wzrostu.

Opis: Opis: Opis: Opis: T:Produkty MedycznesharedMATERIAŁY WWW
ehaoto9.pngOpis: Opis: Opis: Opis: T:Produkty MedycznesharedMATERIAŁY WWW
ehaoto.jpg