Efekt korekcji skoliozy z wykorzystaniem metodyki i urządzenia SKOL-AS

W listopadzie 2015 roku do Prywatnego Gabinetu Terapii Skrzywień Kręgosłupa, prowadzonego przez mgr Andrzeja Stolarza, współautora metodyki oraz pomysłodawcy urządzenia SKOL-AS, zgłosiła się na zabiegi 13 letnia pacjentka, u której lekarze rozpoznali skoliozę o kącie Cobba 20 stopni i 10 stopni w skali Raimondiego. Diagnostyka przeprowadzona w gabinecie potwierdziła ten stan.

Program terapii został podzielony na 2 etapy. W pierwszym, który obejmował okres od listopada 2015 roku do czerwca 2016, ćwiczenia prowadzone były w aparacie SKOL-AS i wykonywane w pozycji leżącej na plecach. W końcowym etapie terapii, tzn. w czerwcu 2016 roku dziewczynka otrzymała gorset bostoński, z zaleceniem noszenia przez całą dobę.

Celem ćwiczeń pierwszego etapu terapii skolioz z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS było:

  1. Rozluźnienie mięśni oraz struktur okołokręgosłupowych (stawowo-więzadłowych) po wklęsłej stronie skrzywienia
  2. Odtworzenie funkcji i struktury mięśni I układu odniesienia z uwzględnieniem:
  1. Okresu reedukacji nerwowo-mięśniowej podczas którego wykonywane były ćwiczenia bazujące na izometrycznym napięciu mięśni
  2. Okresu hipertrofii – wprowadzono ćwiczenia z wykorzystaniem izometrycznego i koncentrycznego skurczu mięśni
  3. Okresu wytrzymałości – izometryczna koncentracja i ekscentryczne ćwiczenia mięśni stabilizatorów lokalnych i globalnych
  1. Ćwiczenia mięśni II układu odniesienia ukierunkowane na wzrost wytrzymałości, wytrzymałości siłowej oraz siły poszczególnych grup mięśni, umożliwiające przyjęcie i utrzymanie prawidłowego kształtu kręgosłupa.

Od czerwca 2016 roku zostały wprowadzone ćwiczenia w pozycji wysokiej (siedzącej), które również wykonywane były w aparacie SKOL-AS. Celem tego etapu jest reedukacja prawidłowego wzorca postawy. Ćwiczenia w pozycji siedzącej trwają 45 min i składają się z 2 części:

  1. 30-minutowe ćwiczenia w aparacie SKOL-AS na stabilnym i niestabilnym podłożu,
  2. 15-minutowe ćwiczenia funkcjonalne z wykorzystaniem założeń metody SEAS, prowadzone w pozycji klęku podpartego, klęku prostego, pozycji siedzącej, a następnie stojącej.

W lipcu 2016, a więc po 8 miesiącach ćwiczeń, które wykonywane były 2 razy w tygodniu, zrobione zostało kolejne zdjęcie RTG. W dniu poprzedzającym to zdjęcie dziewczynka nie nosiła gorsetu. Ocena zdjęcia wykazała, że kąt Cobba wynosi mniej niż 2 stopnie, a rotacja mniej niż 1 stopień.

Od 18 lipca 2016, a więc od dnia otrzymania aktualnych zdjęć RTG, kiedy okazało się, że u pacjentki nie stwierdza się skoliozy (zgodnie z opinią SOSORT skoliozą nazywamy skrzywienie powyżej 9 stopni w skali Cobba), wprowadzono:

  1. Ćwiczenia z uwzględnieniem pracy nad czuciem głębokim w aparacie SKOL-AS do terapii w pozycji siedzącej i poza aparatem,
  2. Ćwiczenia siły mięśni stabilizatorów lokalnych, zgodnie z założeniami systemu SET w zamkniętych łańcuchach kinematycznych poza aparatem SKOL-AS.

 

Więcej informacji:

mgr Andrzej Stolarz

Prywatny Gabinet Terapii Skrzywień Kręgosłupa

Gdańsk

tel. 509 909 431

e-mail: andrzej_stolarz@wp.pl