Dofinansowanie dla Terma Sp. z o.o. w ramach projektu POKL 8.1

Terma Sp. z o.o. otrzymała dotację na realizacje projektu pt; "Ludzie przede wszystkim" w ramach POKL 8.1.

     Celem ogólnym projektu jest stworzenie mechanizmów oraz warunków, które umożliwią zaprojektowanie, stworzenie oraz wykorzystanie w firmie skutecznych narzędzi  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przeszkolenie personelu z zakresu wykorzystania tych narzędzi oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

     Cel ogólny projektu będzie realizowany przez cele szczegółowe, którymi są:

  • stworzenie oraz zrealizowanie w firmie projektu doradczo-szkoleniowego „Ludzie przede wszystkim"
  • przezwyciężenie istniejących barier dla dalszego rozwoju firmy
  • zmiana wizerunku firmy
  • modyfikacja struktury wewnętrznej
  • wzmocnienie motywacji i kompetencji pracowników
  • dostarczenie odpowiednich narzędzi do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem
  • przeszkolenie pracowników z zakresu zarządzania rosnącą organizacją

Całkowity koszt projektu wynosi 550 296,00zł z tego wartość dofinansowania to 272 319,54zł.

Identyfikacja rodzaju inwestycji:
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Działanie: 8.1 PO Kapitał Ludzki, czyli rozwój kadr regionalnej gospodarki,
Poddziałanie: 8.1.1

Wszelkie informacje na temat projektu i dofinansowania udziela Pani Monika Goluch - Projekt MenedżerTerma Sp. z o.o. monika.goluch@termatechnologie.com tel. tel. +48 58 694 05 40