Dofinansowanie dla Terma Sp. z o.o. w ramach projektu POIG 4.2

Terma Sp. z o.o. otrzymała dotację na opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów przemysłowych, opracowanie niezbędnego oprogramowania oraz zakup środków trwałych umożliwiających produkcję nowych wyrobów w ramach projektu POIG 4.2

Całkowity koszt projektu wynosi 2 458 910,00zł z tego wartość dofinansowania to 934 000,00zł. W wyniku inwestycji Terma Sp. z o.o. opracuje i zakupi nowe środki trwałe do wytworzenia produktów.

Identyfikacja rodzaju inwestycji
Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka
Os priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiewziecia
Działanie: 4.2 Stymulowanie działalnosci B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

Wszelkie informacje na temat projektu i dofinansowania udziela Pani Monika Goluch - Project Manager Terma Sp. z o.o. monika.goluch@termatechnologie.com tel. 058 694-05-40