Zaskoczyła mnie miła atmosfera i dobry standard pracy

Rozmowa z Karolem Szumacherem – uczniem Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”

  1. Zakończyłeś właśnie staż w Zespole Produkcja – Produkty Elektryczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Gdańsk Miastem Zawodowców”, jakie zadania wykonywałeś?

Przygotowywałem termistory, obsługiwałem praskę do przewodów, lutowałem płytki, przygotowywałem wzorniki kolorów, pakowałem gotowe grzałki.

  1. Czego się nauczyłeś podczas pobytu u nas?

Przygotowania lutowanych płytek używanych następnie w produkcie gotowym.

  1. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem?

Przygotowanie zespołu termistorów ze względu na dokładność wymaganą przy realizacji zadania.

  1. A co najbardziej Cię zaskoczyło?

Miła atmosfera i dobry standard pracy.

  1. Jakie umiejętności miękkie rozwinąłeś podczas stażu?

Rozwinąłem umiejętność zarządzania sobą w czasie.

  1. Co było dla Ciebie szczególnie cennym doświadczeniem?

Wymiana elementów lutowanych w płytce.  

Podczas wakacji, w ramach projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców”, w Termie odbywa staż 6 uczniów Conradinum. Wszystkim życzymy wielu sukcesów i odkrywania swojej ścieżki zawodowej. A przyszłym roku zapraszamy kolejnych chętnych do „praktykowania z Termą”!